Почивки в България

2 дни / 1 нощувки
2 дни / 1 нощувки
2 дни / 1 нощувки, дата: 01.05.2018 г.
от: 47 лв.
2 дни / 1 нощувки, дата: 01.05.2018 г.
от: 48 лв.
2 дни / 1 нощувки, дата: 01.05.2018 г.
от: 61 лв.
2 дни / 1 нощувки, дата: 01.05.2018 г.
от: 88 лв.
Територията на България се отличава с разнообразен релеф, който съчетава низини, равнини, хълмисти и платовидни земи, речни долини, котловини и разнообразни по височина планини. Около 70% от територията на страната е заета с равнинни и хълмисти земи, а 30% – с планини.
България е разположена в умерените географски ширини и климатът й е благоприятен за развитие на различни видове туризъм. Средната годишна продължителност на слънчевото греене за територията на България възлиза на около 2500 ч.
Благоприятеният климат и красивата природа са предпоставка за развитието на 142 курорта, от които 28 морски, 56 планински климатични, 58 балнеолечебни, както и на множество балнеолечебни и СПА центрове.
Полезни връзки:
Почивки в България |